Kontrolni-komise -- Kontrolni komise Sdruzeni klFree.NET

 

About Kontrolni-komise

To see the collection of prior postings to the list, visit the Kontrolni-komise Archives. aktuální archiv je k dispozici pouze pro účastníky konference.)

Using Kontrolni-komise
To post a message to all the list members, send email to kontrolni-komise@sluzby.klfree.net.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to Kontrolni-komise

Subscribe to Kontrolni-komise by filling out the following form. Tato konference je uzavřená, to znamená, že Vaše přihlášení musí nejdříve schválit administrátor konference. O jeho rozhodnutí budete informován e-mailem. Toto je takže a uzavřená konference, to, mimo jiné, znamená, že seznam účastníků je přístupný pouze účastníkům.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options. Jednou měsíčně Vám bude heslo pro připomenutí zasláno.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages?  
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes
Kontrolni-komise Subscribers
Seznam účastníků je k dispozici pouze pro účastníky konference.)

Zadejte email a heslo pro přístup do seznamu účastníků:

Email: Heslo:   

Pro změnu vlastností Vašeho účtu (nastavení digestu režimů doručení, zaslání hesla nebo odhlášení z konference Kontrolni-komise) zadejte adresu, pod kterou jste přihlášeni:

Pokud toto políčko nevyplníte, budete požádán o emailovou adresu.


Konferenci Kontrolni-komise spravuje(í) kontrolni-komise-owner at sluzby.klfree.net
Administrativní rozhraní pro Kontrolni-komise.(vyžaduje přihlášení)
Informace o konferencích na serveru sluzby.klfree.net

Delivered by Mailman
version 2.1.29
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered